Gebruiksvoorwaarden

Welke Film Te Zien?
 

Welkom bij 'Maps to the Stars'! Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden.

1. Aanvaarding van de voorwaarden

Door onze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, mag u de site niet bezoeken.

2. Website-inhoud

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, grafieken en geluid, is ons eigendom en wordt beschermd door auteursrechtwetten. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot juridische gevolgen.

3. Gebruikersgedrag

Het is gebruikers verboden inhoud te plaatsen die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend of anderszins aanstootgevend is. We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen die we ongepast achten en om de accounts van dergelijke gebruikers te beëindigen.

4. Beperking van aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid om onze website te gebruiken, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

5. Externe links

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. We hebben geen controle over de inhoud en praktijken van deze sites en we kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve beleid.

6. Wijzigingen in de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als u onze website blijft gebruiken na eventuele wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

7. Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze site onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, als u de voorwaarden schendt.

8. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Uw rechtsgebied], zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen.

9. Contactpersoon

Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via e-mail op contact@mapstothestars.jp.